Petr Vykopal

Více jak 20 let působil v manažerských pozicích v bankovním sektoru, nejdříve v oblasti marketingu a později jako ředitel lidských zdrojů zodpovědný za kompletní problematiku HR. Po celou dobu své kariéry se Petr věnuje vedení, rozvoji a motivaci zaměstnanců. Od roku 2006 si Petr rozšiřoval své vzdělání o koučování a v roce 2010 inicioval vznik firemního interního Koučink centra, v rámci kterého zastával také pozici interního kouče. V rámci koučování Petr využívá i ojedinělou techniku Autentického dialogu pro řešení vztahových problémů. Petr se vedle koučování věnuje také vedení týmových workshopů, moderované zpětné vazbě, mentoringu a tvůrčímu psaní. V roce 2018 Petr otevřel svůj vlastní Koučovací ateliér.