ART OF ACQUISITION

K získání zákazníka či klienta nestačí mít "zajímavý" produkt!

Často jsme přesvědčeni o tom, co je pro zákazníka či klienta vhodné, ale on si to "jaksi" myslí jinak...

Otázky, které si při jednání se zákazníky či klienty klademe:

 • Do jaké míry je možné chování zákazníků či klientů předpovídat či ovlivňovat?
 • Je svět o "objektivní" realitě nebo subjektivním vnímání reality?
 • Jaký vliv mají vztahy (kontexty), emoce, vědomé i nevědomé potřeby?
 • Co běží při jednáních tzv. "na pozadí"? Co jsou to metaprogramy?
 • Jak být při budování kontaktů a při jednáních úspěšnější?

Model obchodování a osobního prodeje, jak se formoval a jak jsme mu doposud rozuměli je už přes sto let starý. Účinnost obchodních technik a postupů bohužel klesá. Děje se tak díky změnám v našem prostředí. Jsme zahlceni přílivem informací a nabídek. Zákazník či klient si vypěstoval často silný odpor či přímo rezistenci vůči snahám obchodníků.


Nejnovější poznatky psychologie a neurověd nám dávají jiné odpovědi na otázky, které jsme si kladli a které intuitivně či zvykově odpovídali.

Na čem staví kurz akvizice a co by měl obchodník umět:

 • Obchodníci získají unikátní model Purchase bases© - fáze rozhodování a nákupního procesu
 • Naučí se pracovat se zájmem zákazníka a pojmy jakými jsou: Orbit, Metování a Randeologie
 • Zdokonalí se v posílení svého vlivu díky - Influence chart©
 • Rozumět tomu, co je skryté, co je "za dveřmi" a ovlivňuje
 • Jak najít a umět uspokojit dosud nenaplněné potřeby a očekávání zákazníků či klientů
 • Dokázat účinně pracovat s příběhem zákazníka či klienta
 • Využívat nejnovější poznatky Neuroekonomie - Neuropsychologie
  - Naučit se ovlivňovat emoce, které v procesu rozhodují

  - Využívat systém zisků a ztrát
  - Rozumět tomu, jak působí nejistota a jak hodnotíme pravděpodobnosti
  - Porozumět tomu, jak zákazník "schématicky" myslí (Heuristický model)
  - Využívat v procesu "priming" či "kotvení" vnímání
  - Porozumět systému "oddělených účtů"
  - Zdokonalí se v posílení svého vlivu díky - Influence chart©
  - Využívat nejnovější poznatky Neuroekonomie - Neuropsychologie

A to vše v maximální přirozenosti!

Proto paralelně pracujeme i s tématy:

 • Jak správně pracovat s "kontaktem"
 • Jak pracovat s energií
 • Jak se dobře "naladit", "napojit", "porozumět"
 • Jak správně argumentovat a ovlivňovat rozhodování