NEUROPSYCHOLOGY OF SALE

Kurz prodejních dovedností na principu podprahových voleb, emocí a metaprogramů mysli.

Umění skvělých obchodníků (lovců) se dá jen těžko naučit či replikovat, učíme se často věci viditelné, ale mnohdy rozhodují věci podprahové, těžko zpočítatelné a měřitelné jakými jsou sympatie, atraktivita, empatie, které z pozice (pozorovatele) nedokážeme správně posoudit. Je obchodování dovednost nebo umění? Cílem kurzu je rozvinout přirozený talent účastníků v jednání s novými i stávajícími zákazníky. Využíváme přitom analogie "randeologie" při získávání velmi atraktivní ženy, která je podobně náročná a obletovaná jako zákazníci a konkurence se jí podbízí. Lépe tak překonávají překážky, vnitřní bloky či námitky a pochopí podstatu, dynamiku a děje ve vztahu k jejich zákazníkovi (partnerovi). Díky tomu budeme rychleji, přirozeněji a spontánněji jednat a dosahovat tak většího obchodního úspěchu i spokojenosti stávajících klientů.

Forma kurzu:

Kurz je veden formou interaktivního, zábavného a objevného workshopu s minimem teoretických informací, maximem praktického nácviku a osobnostně rozvojových technik. Cílem kurzu je rozvinout náš přirozený talent a dispozice k jednání s lidmi a novými i stávajícími zákazníky. Využíváme přitom unikátního know-how analogie partnerského vztahu, která nám umožní lépe chápat podstatu, dynamiku a děje ve vztahu k našemu zákazníkovi (partnerovi). Naučíme se přirozeněji jednat a dosahovat tak většího obchodního úspěchu i spokojenosti stávajících klientů.

Obsah kurzu:

Základy behaviorální ekonomie

 • Teorie omezené racionality

 • Neuropsychologie v praxi

 • Taje lidské motivace

 • Prospect theory

Randeologie ve službách obchodu

 • Analogie (soběpodobnost) ve vztazích a obchodování

 • Strategie a taktiky úspěšných lovců

 • Metaprogramy v lidské mysli a rozhodování

 • 5 star service - potřeby zákazníků a jak udržovat správnoudynamiku jednání a vztahu

 • Fáze získávání - Jak se dostat na poslední "metu"

 • Networking - sociální sítě a účinná práce s referencemi

Témata praktických tréninkových situací v rámci kurzu:

 • Jak správně oslovit zákazníka (i stávajícího) s nabídkou

 • Jak budovat jeho důvěru

 • Jak vyvolat zájem a motivaci

 • Jak ovlivnit rozhodování druhého

 • Jak získat zákazníka pro společnou věc

 • Jak udržet zákazníka a budovat náš vztah

Otázky a odpovědi ke kurzu...

Otázky na úvod:

 • Co rozhoduje o našich volbách a našem jednání?
 • Jsou to potřeby? Emoce? Rozum? Nebo iracionalita?
 • Je možné chování a rozhodování druhých účinně ovlivňovat?
 • Jak fungují metaprogramy, neuropsychologie a neuromarketing?

Co se naučíte:

 • Jak porozumět motivaci a osobnosti zákazníka (klienta).
 • Jak účinně, jinak a zajímavě oslovit zákazníka.
 • Jak vyvolávat potřeby současných i potencionálních zákazníků.
 • Jak ovlivnit rozhodování druhých.


Více informací o kurzu si můžete stáhnout zde: