DEVELOPMENT CENTRUM

Development centrum (DC) pojímáme jako pilíř personální práce a plánovaného rozvoje zaměstnanců. V našem pojetí je DC kombinací skupinových a individuálních aktivit, což umožňuje poznat účastníky z více úhlů pohledu a reálněji posoudit jejich osobnostní profil. V průběhu DC si každý z účastníků hledá a zpracovává výčet vlastních rezerv, problémů a potíží, také zmapuje příležitosti ke zlepšení či konkrétní návrhy řešení.

Více informací o DC si můžete stáhnout zde: