COACHING

Proč si vybrat coaching
Koučování je přístup, který lidem účinně napomáhá v jejich profesionálním rozvoji (zvýšení výkonnosti, efektivity, změně postojů či chování) i v oblasti osobního rozvoje (uvolnění potenciálu, rozšíření a prohloubení spektra vnímání sociální skutečnosti, změnám chování či vnímání). Je to přístup, který rozvíjí dovednosti a mění postoje tam, kde je to pro zvýšení efektivity a dosažení cíle užitečné. Klient má možnost probrat s nezávislým a nezaujatým člověkem své plány i konkrétně plánované aktivity.

Jak pracujeme

Koučování chápeme jako partnerský rozhovor, do nějž kouč vstupuje jako facilitátor procesu a myšlení klienta, pomocí něhož si klient rozšiřuje a prohlubuje vnímání sociální reality a jeho prožívání. To mu následně umožňuje najít a zvolit vhodné postupy řešení svých témat, nalézt vlastní energii, motivaci a využívat adekvátně zdroje, které má k dispozici. Koučovaný dostává maximální prostor pro rozvoj své vlastní osobnosti a úkolem kouče je pomáhat vytvářet adekvátní prostředí i prostor pro realizaci jeho cílů, pomáhat klientovi orientovat se na řešení a neumožnit mu sklouznout do pasti tendenčního myšlení, rutin, zvyků, minulosti či pasivity.

Náš styl práce v roli kouče

Podle povahy zakázky se snažíme co nejúčinněji kombinovat různé koučinkové intervence a postupy (má-li klient zájem a je to pro dobro věci, můžeme příležitostně sáhnout i po technikách a vhledech psychologicko-terapeutických). Při práci s klienty využíváme svých znalostí z oblasti psychologie, zkušenosti z psychologické praxe a mnohaleté práce s lidmi v různých rolích. 


Naše zásady:   DŮVĚRA - PARTNERSTVÍ - SPOLUPRÁCE - ODBORNOST - PROFESIONALITA - VÝSLEDKY - KREATIVITA - DŮSLEDNOST