OUT OF THE BOX THINKING - trénink inovativního a kreativního myšlení

Způsob našeho vnímání nás často vede k jednostrannému, zjednodušenému či schématickému pohledu na svět, sebe i druhé. Díky tomu se mnohdy ocitáme v podobných, někdy slepých uličkách a na soběpodobných místech. V naší práci tento tendenční způsob vnímání nazýváme provozní slepotou a je velmi těžké se jí s přibývajícím časem ubránit. Chcete-li svou mysl příjemně osvěžit, povzbudit svou kreativitu a opustit navyklé způsoby myšlení a stereotypy, pojďte si vyzkoušet různé kreativní techniky. Zažít experiment "přemýšlet jinak" a díky tomu uvidět, co jste třeba dosud neviděli.

Více informací o kurzu si můžete stáhnout zde: