Mgr. Květa Kadlecová

Vystudovala Pedagogickou, Psychoterapeutickou a Zdravotně-sociální fakultu. Dále absolvovala výcvik ve skupinové psychoterapii v komunitě SUR, Školu reflexní terapie a Psychoterapeutický výcvik se zaměřením na psychosomatiku. Pracuje jako psychoterapeutka a reflexní terapeutka. Zajímá se o celostní přístupy k člověku, zaměřuje se na individuální, rodinnou a skupinovou psychoterapii, workshopy pro pomáhající profese, nácvik autoregulačních a relaxačních technik, práci s tělem pomocí reflexní terapie (alternativní metody, hledání duchovních příčin nemocí), speciálně - pedagogickou diagnostiku, krizovou intervenci         a přednáškovou činnost.