MANAŽERSKÉ KOUČOVÁNÍ

Cíle kurzu:
 • Osvojit si dovednost rozpoznávat a cíleně používat koučovací přístup pro motivaci pracovníků
 • Posílit schopnosti a dovednosti účelně vést koučovací rozhovory s pracovníky tak, aby ti samostatně plnili cíle dané strategií firmy

Obsah kurzu:

Koučovací metodika - Seznámení s koučováním jako formou individuálního rozvoje

 • Vymezení pojmu manažerského koučování
 • Dosavadní zkušenosti manažerů s koučováním, přínosy - diskuse
 • Možnosti a limity použití koučovacího přístupu v manažerské praxi

Koučovací model

 • Vnímání sebe a druhých z hlediska kompetentnosti
 • Základní principy manažerského koučování
 • Stanovování efektivních cílů v koučování - SM/ART
 • Koučovací rozhovor - postup, cíle, otázky, kontrola, pomoc, reflexe
 • Rady v koučování

Manažer, mentor, leader, kouč

 • Koučování jako jedna z forem leadershipu, vyjasnění možností koučování

Analýza a rozvoj osobnosti potenciálu kouče

 • Poznání vlastního stylu komunikace a osobnostního a profesního potenciálu
 • Rozpoznání silných a slabých stránek osobnosti
 • Definování cílových struktur sebe a koučovaných
 • Předpoklady koučování v manažerské roli

Kompetence kouče upravené pro manažery

 • Naladění
 • Kontraktování
 • Účinná komunikace
 • Dodávání výsledků

Koučování jako nástroj využívání konceptu svobody v práci

 • Zodpovědnost jako zdroj
 • Kdo má problém? (Kdo je vlastníkem problému?)
 • Návštěvník, stěžovatel, zákazník: aneb bez chtění to nejde

Technika, přístup nebo umění?

 • Proč a kdy ne/fungují techniky v koučování
 • Koučování jako přístup, kde vidím/nevidím kompetentnost druhých

Proces a model koučování

 • Metoda GAPS - konkretizace problémů (trénink)
 • Vymezení oblastí rozvoje a tvorba plánu rozvoje

Podmínky úspěšného koučování

 • Vyladění komunikace a vztahu s koučovaným a ujasnění si očekávání
 • Využití sebehodnocení koučovaného jako nástroj změny
 • Potenciály koučovaných
 • Zaměření se na rozvoj pozitivních stránek

Praxe, praxe a opět praxe - kombinace modelových a reálných situací z prostředí účastníků, nácvik řešení

Koučování a zpětná vazba na koučování manažerů


Standardně nabízíme a trénujeme manažery v těchto oblastech:

 • Leadership a vedení týmu
 • Performance Management
 • Manažerské koučování
 • Situační vedení a personální práce manažera
 • Hodnotící a motivační rozhovory
 • Strategie v řízení a plánování
 • Change Management
 • Efektivní řízení projektů
 • Vedení virtuálního týmu
 • Vedení projektového týmu

Pro bližší obsahovou nabídku si prosím napište, rádi Vám ji zašleme...