KOMPREHENSIVNÍ TIME MANAGEMENT

Kurz komprehensivního Time Managementu je zaměřen nejen na dílčí techniky pro efektivnější řízení času, ale zabývá se člověkem jakožto celkem a jeho fungování v čase, v systému jeho prostředí a vztahů, ve stresu atd. Tím docilujeme vyšší efektivity kurzu, protože možnost přenést do praxe jednotlivé praktické postupy se zvyšuje zapojením dalších motivačních složek. V průběhu semináře je každý z účastníků veden k tomu, aby hledal a zpracoval výčet vlastních rezerv, problémů a potíží, také zmapuje příležitosti ke zlepšení či konkrétní návrhy řešení.

Více informací o kurzu si můžete stáhnout zde: