CESTY K DOSAHOVÁNÍ VYSOKÉ OSOBNÍ EFEKTIVITY (ne více, ale lépe)

Množství valící se práce, projektů a složitostí před nás klade novou výzvu. Nehledat cesty k řešení v množství ale v kvalitě toho, co děláme. Umět maximálně využívat tzv. kvalitní pozornosti, strukturovat si efektivně den, činnosti, přestávky a vše řídit pomocí porozumění vlastním biorytmům a rytmicitě. Naučit se lépe vnímat sami sebe, svou aktuální situaci, výzvy a dál rozvíjet a využívat svůj potenciál. Pomoci si změnou postojů lépe zpracovávat negativní jevy, věci a emoce a využívat je jako významné potenciální zdroje energie.

Více informací o kurzu si můžete stáhnout zde: