ANALYTICKÝ / BEHAVIORÁLNÍ ROZHOVOR

Metodologie je založená na konceptu behaviorálních kompetencí a používá dva velmi efektivní nástroje - tzv. INTERVIEW FUNNEL, kdy se od obecných (téma otevírajících otázek, tzv. Topic Opener Questions) tázající propracuje až k prověřování konkrétních faktů či v případě výběru kompetencí (Competency Probes). Tento nástroj využívá známý princip trychtýře, kde se otázky neustále zužují k jednomu danému bodu. Druhým nástrojem metodologie je samotné kladení otázek. 

Více informací o kurzu si můžete stáhnout zde: